Sólahringssund 25. - 26. maí 2022

Loksins er hægt að halda eina stærstu fjáröflun félagsins, þ.e.a.s. sólahringssund. Síðast var hægt að vera með sólahringsund árið 2019, þar sem var mikið af takmörkunum síðustu tvö ár vegna covid og erfitt að skipuleggja svona stóran viðburð á þeim tíma. 

Hvað er sólahringssund ?

Sólahringssund er aðal fjáröflun félagsins ár hvert þar sem sundfólk í eldri hópum félagsins skiptast á um að synda boðsund í heilan sólahring. Áður en að því kemur hafa krakkarnir safnað áheitum, bæði með því að ganga í hús og hjá fyrirtækjum. Allur ágóði rennur í ferðasjóð félagsins.


Hverjir synda ?

Eftirtaldir hópar taka þátt: Höfrungar, Krókódílar, Krossfiskar, Framtíðarhópur, Úrvaldshópur og Afrekshópur. Líkt og með aðarar fjáraflanir lítum við á sólahringssund sem hluta af félagsstarfi Óðins þar sem allir taka þátt og leggja sitt af mörkum.

Undirbúningur 

Áheitum er safnað dagana áður en sundið fer fram og er það hinn eiginlega fjáröflun. Annars vegar er safnað hjá fyrirtækjum, oftast með aðstoð foreldra en hins vegnar er gengið í hús, oft tveir eða fleiri krakkar saman. Hver sundmaður velur sér fyrirtæki og götur til að fara í og er það skráð niður. Hversu margar götur hver og einn tekur veltur auðvita á stærð þeirra en æskilegt er að hver og einn taki að sér 5-6 fyrirtæki. 

Tvenns konar áheit

Gefin er kostur á tvenns konar áheitum. Annars vegnar að heita ákveðinni krónutölu á hvern kílómetra sem syntur verður þann sólahring sem sundið stendur yfir, eða leggja fram fasta upphæð. 

Áheit hjá almenningi. 

Áheitum er safnað á sérstaka miða sem sundmenn fá afhenta áður en söfnun hefst, ekki eru sömu miðar fyrir almenning og fyrirtæki. Þegar gengið er í götur er algengara að fólk leggi strax fram fasta upphæð. Kjósi fólk hins vegnar að leggja fram ákveðna upphæð á hvern kílómetra þarf sundmaðurinn að fara aftur að sundi loknu og innheimta áheitið. 

Áheit hjá fyritækjum

Fyrirtæki þurfa að fá reikning fyrir þeim áheitum sem þau gefa. Söfnun hjá fyrirtækjum fer því þannig fram að fylltur er út miði fyrir umsaminni upphæð. Miðanum skilar sundmaðurinn til Óðins og síðan sér gjaldkeri félagsins um að senda út reikninga til að innheimta upphæðina, sundmaðurinn sér um að innheimta hjá almenningi en félagið sér um að innheimta hjá fyrirtækjum. 

Sundið sjálft og skil á áheitum 

Sundið stendur yfir frá kl. 15 á miðvikudegi til kl. 15 á fimmtudegi. Þjálfarar sjá um að skipta í hópa og munu sundmenn fá nákvæmar upplýsingar um hvenær þeir eiga að synda. Hver hópur þarf að mæta tvisvar/þrisvar og elstu sundmennirnir (Afreksópur)sjá um nóttina. Synt er boðsund þar sem hver og einn syndir 25/50 metra í einu og skiptir þá við næsta. Markmiðið er að ná a.m.k. 100km samtals. Þegar sundmenn mæta í fyrsta sinn til að synda skila þeir áheitum sínum, þ.e. peningnum sem safnast hafa hjá almenningi og miðum fyrir fyrirtækin. 

Frábær skemmtun 

Sólahringssundið er frábær skemmtun fyrir krakkana, eflir félagsandann og er kærkomin tilbreyting í sundstarfinu. Forleldrar skiptast síðan á um að sitja og telja ferðirnar þannig að þetta er eitthvað sem allir geta tekið þátt í.